نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


دانشجویان گرامی رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور می توانند با یک بار عضویت و پرداخت حق دانلود در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir تا پایان دوران دانشجویی بدون نیاز به گشتن در دیگر سایت های نمونه سوال به سادگی به بانک نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور دسترسی داشته باشند .دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 رشته مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 91-92 ترم تابستان تستی دریافت
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی های 1 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت