نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


دانشجویان گرامی رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور می توانند با یک بار عضویت و پرداخت حق دانلود در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir تا پایان دوران دانشجویی بدون نیاز به گشتن در دیگر سایت های نمونه سوال به سادگی به بانک نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور دسترسی داشته باشند .


دانلود نمونه سوالات درس برنامه سازی رایانه رشته مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
برنامه سازی رایانه 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
برنامه سازی رایانه 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
برنامه سازی رایانه 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
برنامه سازی رایانه 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
برنامه سازی رایانه 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
برنامه سازی رایانه 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
برنامه سازی رایانه 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت