نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


دانلود نمونه سوالات درس مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
مدیریت مالی 1 - مدیریت مالی 93-94 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت