نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


دانلود نمونه سوالات درس اصول حسابداری رشته مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

دانشجویان گرامی رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور می توانند با یک بار عضویت و پرداخت حق دانلود در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir تا پایان دوران دانشجویی بدون نیاز به گشتن در دیگر سایت های نمونه سوال به سادگی به بانک نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور دسترسی داشته باشند .

نام درس سال پاسخنامه دانلود
اصول حسابداری 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
اصول حسابداری 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول حسابداری 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
اصول حسابداری 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول حسابداری 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
اصول حسابداری 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
اصول حسابداری 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
اصول حسابداری 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت