نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


دانشجویان گرامی رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور می توانند با یک بار عضویت و پرداخت حق دانلود در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir تا پایان دوران دانشجویی بدون نیاز به گشتن در دیگر سایت های نمونه سوال به سادگی به بانک نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور دسترسی داشته باشند .


دانلود نمونه سوالات درس تحقیق در عملیات 1 - پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات رشته مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
تحقیق در عملیات 1 - پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
تحقیق در عملیات 1 - پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
تحقیق در عملیات 1 - پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
تحقیق در عملیات 1 - پژوهش عملیاتی - تحقیق در عملیات 92-93 ترم تابستان تستی دریافت