نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


دانلود نمونه سوالات درس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات رشته مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 92-93 ترم تابستان تستی دریافت
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت