نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


دانشجویان گرامی رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور می توانند با یک بار عضویت و پرداخت حق دانلود در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir تا پایان دوران دانشجویی بدون نیاز به گشتن در دیگر سایت های نمونه سوال به سادگی به بانک نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور دسترسی داشته باشند .


دانلود نمونه سوالات درس ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ رشته مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 90-91 نیم سال اول ندارد دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 93-94 نیم سال اول ندارد دریافت
ریاضی کاربردی ۱ - ریاضی عمومی ۲ 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت