نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


 

 برگزاری دومین کارگروه ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور

 

دومین کارگروه ارتباط با صنعت دانشگاه پیام نور با حضور معاون فناوری و پژوهش، نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، نمایندگان بخشهای علمی و جمعی از اساتید روز شنبه 26 دی ماه در سازمان مرکزی دانشگاه پیام نور برگزار می شود.

 

دکتر صفاری نیا اساسی ترین محورهای این کارگروه را بررسی ظرفیت و پتانسیلهای دانشگاه پیام نور در حوزه ارتباط با صنعت و ایجاد هسته های نوآوری مناسب با تخصص و رشته های علمی عنوان کرد.

 

برگزاری اولین کارگروه هسته نوآوری علوم رفتاری و شناختی

 

اولین جلسه هسته نوآوری علوم رفتاری و شناختی گروه علمی روانشناسی 20 دی ماه در محل جدیدالتاسیس مرکز نوآوری و کارآفرینی دانشگاه پیام نور برگزار شد. در این جلسه که با حضور اعضای علمی و دانشجویان دکترای رشته روانشناسی و جمعی از مخترعین دانشگاه تشکیل شده بود حول محورهایی در خصوص نوآوری و حمایت از ایده های نوآورانه در این رشته بحث و تبادل نظر و در پایان مقرر شد هسته نوآوری علوم رفتارشناختی دانشگاه نسبت به تاسیس یک شرکت دانش بنیان در حوزه روان شناسی اقدام نماید.