نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


دانشجویان گرامی رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور می توانند با یک بار عضویت و پرداخت حق دانلود در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir تا پایان دوران دانشجویی بدون نیاز به گشتن در دیگر سایت های نمونه سوال به سادگی به بانک نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور دسترسی داشته باشند .

دانلود نمونه سوالات درس سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل رشته مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 91-92 ترم تابستان تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 92-93 ترم تابستان ندارد دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
سیستم های عامل - اصول سیستم های عامل 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت