نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


جهت دسترسی به کامل ترین منبع موجود در اینترنت برای دانلود نمونه سوالات رشته شیمی (محض - کاربردی) کافیست وارد سایت پیام نور سوال شوید و یکبار برای همیشه عضو شوید  و تا پایان دوران دانشجویی خود نیاز به گشتن دنبال نمونه سوال نداشته باشید  www.Psoal.irدانلود نمونه سوالات درس شیمی ۱ - کاربرد شیمی در کشاورزی - شیمی عمومی ۱ رشته شیمی (محض - کاربردی) دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
شیمی ۱ - کاربرد شیمی در کشاورزی - شیمی عمومی ۱ 90-91 نیم سال دوم ندارد دریافت
شیمی ۱ - کاربرد شیمی در کشاورزی - شیمی عمومی ۱ 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
شیمی ۱ - کاربرد شیمی در کشاورزی - شیمی عمومی ۱ 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
شیمی ۱ - کاربرد شیمی در کشاورزی - شیمی عمومی ۱ 93-94 نیم سال اول تستی دریافت