نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


دانلود نمونه سوالات درس ارزیابی کار و زمان رشته مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
ارزیابی کار و زمان 90-91 نیم سال اول تستی دریافت
ارزیابی کار و زمان 90-91 نیم سال دوم تستی دریافت
ارزیابی کار و زمان 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
ارزیابی کار و زمان 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
ارزیابی کار و زمان 91-92 نیم سال دوم تستی دریافت
ارزیابی کار و زمان 91-92 ترم تابستان تستی دریافت
ارزیابی کار و زمان 92-93 نیم سال اول تستی و تشریحی دریافت
ارزیابی کار و زمان 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
ارزیابی کار و زمان 92-93 ترم تابستان تستی دریافت
ارزیابی کار و زمان 93-94 نیم سال اول تستی دریافت
ارزیابی کار و زمان 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت