نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


دانلود نمونه سوالات درس مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی رشته مدیریت بازرگانی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی 91-92 نیم سال اول ندارد دریافت
مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی 92-93 نیم سال دوم ندارد دریافت
مدیریت رفتار سازمانی - رفتار سازمانی 93-94 نیم سال اول تستی دریافت