نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

نمونه سوالات پیام نور

دانلود نمونه سوالات تمام رشته های پیام نور با پاسخنامه تستی و تشریحی

پیام نور سوال در تلگرام
https://telegram.me/psoal


دانشجویان گرامی رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور می توانند با یک بار عضویت و پرداخت حق دانلود در سایت پیام نور سوال به آدرس www.Psoal.ir تا پایان دوران دانشجویی بدون نیاز به گشتن در دیگر سایت های نمونه سوال به سادگی به بانک نمونه سوالات رشته مهندسی مدیریت اجرایی پیام نور دسترسی داشته باشند .

دانلود نمونه سوالات درس زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم رشته مهندسی مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور

نام درس سال پاسخنامه دانلود
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 90-91 ترم تابستان تستی دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 91-92 نیم سال اول تستی دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 91-92 نیم سال دوم ندارد دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 91-92 ترم تابستان ندارد دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 92-93 نیم سال اول تستی دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 92-93 نیم سال دوم تستی دریافت
زبان های ماشین و برنامه سازی سیستم 93-94 نیم سال دوم تستی دریافت